Xây dựng sự tự tin cho sinh viên khi học kỹ năng nói tiếng Anh ở một trường đại học tại Hà Nội

Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm đối với tất thảy sinh viên chúng ta. Tuy nhiên, nó lại là vấn đề “ám ảnh”, “nỗi lo sợ” của rất nhiều sinh viên khoa Sử. Nó cũng là lý do mà nhiều sinh viên K54 hiện nay đang tìm cách để “giải thoát”, để được mặc trang phục cử nhân ra trường đúng hạn, để không quyến luyến các Thầy/Cô giáo kính yêu của chúng ta mà ở lại Trường thêm 1 học kỳ. Nó là cái mà chúng ta

Vâng đúng vậy. Nó là Tiếng Anh trình độ B1, là điều kiện để chúng ta tốt nghiệp ra trường. Nó cũng là chìa khóa để giúp chúng ta có nhiều cơ hội việc làm và thành công trong tương lai gần. Bởi vậy, tôi muốn trình bày một số kinh nghiệm về việc “Nâng cao trình độ và kỹ năng Tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên khoa Lịch sử, đáp ứng chuẩn đầu ra B1 châu Âu”.

Bắt đầu từ năm 2016, Trường ĐH Vinh áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên. Các SV phải đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 – tương đương trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu để có thể tốt nghiệp ra trường. Vậy Tiếng Anh theo khung tham chiếu trình độ Châu Âu là gì?

Khung trình độ Chung Châu Âu (CEFR) (Viết tắt của Common European Framework for Reference), được phát triển bởi Hội đồng Châu Âu, nhằm cung cấp một cơ sở chung trong việc thiết kế giáo trình, giới thiệu chương trình giảng dạy, thi cử, sách giáo khoa… trên toàn Châu Âu. Khung trình độ chung châu Âu (tên đầy đủ là Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu) được xây dựng nhằm thiết lập tiêu chuẩn quốc tế trong việc học, giảng dạy và đánh giá tất cả các ngôn ngữ châu Âu hiện đại. Khung trình độ chung châu Âu (CEFR) mô tả năng lực của người học dựa trên 06 mức trình độ cụ thể: A1, A2, B1, B2, C1 và C2.

Title: Building up students’ self-confidence in learning speaking skills at a university in Hanoi: A survey of methods = Xây dựng sự tự tin cho sinh viên khi học kỹ năng nói tiếng Anh ở một trường đại học tại Hà Nội: Khảo sát về các phương pháp. M.A Thesis Linqu
Authors: Trần, Thị Thu Hiền , supervisor
Trần, Thị Thu
Keywords: Tiếng Anh
Kỹ năng nói
Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 2013
Publisher: University of Languages and International Studies
Abstract: M.A. Thesis. English Teaching Methodology — University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2013
Electronic Resources
Speaking is considered an important skill among the four language skills and self-confidence in learning speaking skills plays an essential part to learner’s success. However, in reality, the level of self-confidence in speaking English of non-English majo (…)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41477
Appears in Collections: ULIS – Master Theses

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami